Tunnekoulut

Opiskellaan ryhmässä tunteita! Käydään läpi tunnehistoria ja tunnedynamiikat, sekä erilaisia tunteita käsitellään elämänmakuisin esimerkein. Tehdään helppoja harjoituksia ja käydään avointa keskustelua mitä opimme.

Ota yhteyttä, jos koet ryhmäsi tarvitsevan tunnekoulua.